Cost per acquisition

De cost per sale (CPS), ook bekend als de pay per sale, is een meetwaarde die door online marketing professionals wordt gebruikt om het bedrag te bepalen dat wordt betaald voor elke verkoop die door een specifieke advertentie wordt gegenereerd.

De term wordt vaak gebruikt in online marketing, maar in sommige gevallen kan hij ook worden gebruikt bij traditionele media. De cost per sale begint met een budget en een startdatum. De creatieve middelen worden ontwikkeld en de reclamecampagne wordt geïmplementeerd.

Elke verkoop wordt gedurende deze periode bijgehouden en wordt op de einddatum gebruikt om de advertentiekosten voor elke verkoop te berekenen. In een digitale campagne zal de klant doorklikken vanuit een advertentie. Op dit moment wordt een pixel aan de gebruiker gekoppeld en wordt deze gebruiker bij het afrekenen gevolgd. Dit creëert een nauwkeurige toeschrijving voor de aankoop en maakt het mogelijk om de werkelijke kosten per verkoop te berekenen, in plaats van een schatting in een traditionele campagne.

De statistiek van de kosten per verkoop is waardevol, maar er zijn ook enkele tekortkomingen in de manier waarop adverteerders de resultaten interpreteren. Hoewel je de winstgevendheid tijdens de campagneperiode kunt meten, zullen sommige mensen pas veel later terugkeren om een aankoop te doen, omdat ze gewoon nog niet helemaal klaar zijn om te kopen. Dit kan de resultaten scheef trekken want het bewustmakingsaspect van elke campagne levert waarde op. In het ideale geval levert een CPS-campagne verkopen op op een manier die gemakkelijk te volgen en te repliceren is, zodat het bedrijf zijn bestede bedragen kan schalen en de omzet dienovereenkomstig kan laten groeien.

Wat is cost per lead?

Cost Per Lead meet de hoeveelheid geld die u uitgeeft aan betaalde online advertenties gedeeld door het aantal leads dat u verkrijgt.

Een ontstaat plaats wanneer iemand een formulier invult, het nummer op uw website belt, of een app downloadt.

Kortom, u deelt het bedrag dat aan uw Google-advertenties is uitgegeven, door het aantal mensen dat contact opneemt met uw bedrijf.

Bijvoorbeeld: Onze klant heeft vorige week € 4996 uitgegeven aan zijn Google-advertentiecampagne en hebben 79 mensen een formulier ingevuld of het bedrijf gebeld. De kosten per lead zijn uiteindelijk € 4996/79 leads = € 61,96 kosten per lead.

CPS berekenen (cost per sale)

CPS (kosten per verkoop) wordt berekend door de kosten te delen op basis van het aantal verkopen of de cost per click (CPC) op basis van de conversieratio. Dit is de formule om CPS te berekenen: CPS = kosten gedeeld door verkoop

CPS = CPC gedeeld door Conversieratio

Voorbeeld van CPS-berekening

Als de campagnekosten € 2.600 bedragen en er 20 verkopen zijn behaald, wordt CPS als volgt berekend:

CPS = € 2.600,- gedeeld door 20 = € 130,-.

Of je tevreden bent met de uitkomst van de CPS hangt af van de gemiddelde orderwaarde. Als je voor die € 130,- een sale krijgt van € 1000,- dan mag je spreken van een goede return on investment. In de volgende module ga ik het met je hebben over de Average Order Value, ook wel AOV of gemiddelde order waarde.