Terminology

In E-commerce Mastery komen tal van termen terug waar je het bestaan niet van af wist. Op deze Terminologie pagina vind je een lijst van de meest gebruikte termen.

A.

Average Order Value (AOV):
De gemiddelde waarde van een bestelling. Een hogere AOV zorgt dat je meer omzet haalt met minder orders. Je berekent de AOV door de omzet van afgelopen jaar te delen door het aantal orders.

B.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat houdt rekening met alle indirecte kosten over een bepaalde periode. Deze kosten worden niet tijdens het productieproces gemaakt en worden ook wel ‘overhead’ genoemd. Deze indirecte kosten kunnen bijvoorbeeld huur en licenties zijn. Stel je omzet is 50.000,-, je productiekosten 20.000, dan is je brutowinst 30.000,-. De indirecte kosten zoals huur en licenties waren 15.000,-. Je bedrijfsresultaat is dan 30.000 – 15.000 = 15.000.

Bootstrappen
Het herinvesteren van een deel van je winst om nieuwe business te genereren.

Brutowinst
Stel je omzet excl. btw is 50.000,- en je maakt hiervoor 20.000,- kosten dan is je brutowinst 30.000,-. Het is dus de omzet minus de directe kosten.

C.

Cashflow
Dit is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Er zijn 3 soorten cashflow:

  • operationele cashflow > dit gaat over de dagelijkse inkomsten en uitgaven, zoals inkoop.
  • investeringscashflow > dit gaat over de aankoop en verkoop van langdurige investeringen. zoals machines.
  • financieringscashflow > uitgaven en investeringen aan en van derden.

Zorg dat je niet te lang een negatieve cashflow hebt anders ga je failliet!

Conversie optimalisatie (CRO, Conversion Rate Optimalization)
Het verbeterproces waarin je het voltooi-percentage tussen 2 stappen binnen een proces optimaliseert. Dit kan bij een webshop de conversie van bezoek naar sale zijn. Maar ook een simpele klik van de ene naar de andere pagina. Een verdubbeling van de conversie betekent een verdubbeling van het resultaat!

Cost Per Sale (CPS, Kosten Per Verkoop)
De totale kosten die je maakt om 1 sale te realiseren. Hierbij kun je denken aan marketing kosten maar ook loonkosten van bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, offertes, etc. Je kunt dit uitrekenen door de totale marketing kosten te delen door het aantal orders.

Current ratio
Dit geeft de mate aan waarin jij in staat bent je kortlopende schulden te voldoen. Dus, kun je met je voorraden en het geld in je kas en op de bank je leveranciers betalen:

(Kas en Bank + Onbetaalde facturen klanten + voorraad)/ kortlopende schulden

Customer Lifetime Value (CLV)
De waarde van een klant over een periode van bijvoorbeeld 1 jaar. Dit kun je berekenen door de omzet te delen door het aantal klanten. Stel je doet 1.000.000 omzet in een jaar met 1000 klanten dan is de CLV € 1000,-.

D.

Domeinnaam
Een soort nummerplaat van je website of webshop. Normaal heeft een webshop een IP adres. Dit is alleen moeilijk te onthouden. Daarom zijn domeinnamen uitgevonden. Een domeinnaam zorgt dat een bezoeker makkelijk naar je webshop platform kan surfen en de naam goed kan onthouden. Naast een domeinnaam heb je webhosting nodig.

E.

E-commerce (elektronische verkoop)
Het verkopen van je aanbod via een elektronisch kanaal. Dit kan een eigen webshop of website zijn, maar ook een app of via een social media kanaal of e-mail marketing.

F.

Facebook Ads
Het advertentieplatform van Facebook. Op Facebook kun je doelgerichte advertenties maken m.b.v. tekst, afbeeldingen en video.

Facebook Ads Manager
Het beheersysteem voor advertenties in Facebook. Onderdeel van de Business Manager.

Facebook Business Manager
Het beheer van Facebook waarin je al jouw business zaken regelt, zoals advertenties.

Facebook Pixel
Een stukje code dat je dient te plaatsen op je website om de resultaten van je Facebook Ads te meten.

G.

Goodwill
Goodwill is de prijs die je betaalt voor de kennis, klanten, merken, octrooien etc. die je bij een overname van een bedrijf meekrijgt. Dit wordt vaak gebruikt bij een overname als de waarde van je bedrijf hoger is dan de balanswaarde (bezit – schuld). Bij een webshop heb je bijvoorbeeld een waardevol klantenbestand dat regelmatig bij je koopt. Dit kan worden meegewogen in een overnameprijs.

Google Ads
Het advertentieplatform van Google. Je kunt adverteren op relevante zoektermen als een bezoeker deze intypt in de zoekmachine.

Grootboek
Het grootboek is een verzameling van grootboekrekeningen. Een grootboekrekening is in feite een categorie in je boekhouding. Deze categorie kan zowel aan de inkomsten als uitgaven kant aanwezig zijn. Je vind de categorieën terug op de resultatenrekening.

I.

Identiteit
Het beeld van jezelf dat je overdraagt naar een ander. Door jezelf een duidelijke identiteit te geven komt de juiste doelgroep naar je toe. Kies je geen identiteit dan komt de verkeerde doelgroep naar je toe en verkoop je weinig tot niets. Je kunt bijvoorbeeld denken aan je naam, slogan, uitstraling, doelgroep, product, prijs, etc.

Internationaal
Buiten je eigen landsgrenzen. Door buiten de grens te verkopen, verbreed je het publiek van je webshop en kun je meer omzet genereren.

K.

Kruispost
Een kruispost wordt gebruikt als er een mutatie plaatsvindt tussen de kas en de bankrekening of van de ene eigen bankrekening naar een andere eigen bankrekening. Je hebt het geld dus wel in bezit, maar het is tijdelijk niet zichtbaar.

L.

Liquiditeit
Je liquiditeit geeft aan in welke mate jouw bedrijf aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

M.

Magento
Een veel gebruikt webshop systeem waarmee je een online business kunt opbouwen.

Marge
De ruimte tussen 2 waarden. Dit kan bijvoorbeeld het verschil tussen de inkoopwaarde en verkoopwaarde zijn. Zo heb je de bruto winstmarge (omzet – inkoop) en de netto winstmarge is de bruto winstmarge minus de bedrijfskosten. Het bedrag dat overblijft voor de eigenaar of aandeelhouders.

Marketing attributie
Een methodiek om de bijdrage tot een conversie van ieder marketingkanaal in kaart te brengen. Iemand kan bijvoorbeeld via Instagram op je website komen en later via een Google zoekopdracht de aankoop doen. Je zou dan kunnen zeggen dat 20% van de sale te danken is aan Instagram en 80% aan Google.

N.

Niche
Een zeer specifieke markt. Door een oplossing voor een zeer gerichte doelgroep te ontwikkelen, is het makkelijker om deze doelgroep te bereiken en te activeren tot het doen van een aankoop.

O.

Omzet
De inkomsten van je bedrijf over een bepaalde periode minus de omzetbelasting (BTW). Stel je stuurt voor 50.000,- facturen de deur uit inclusief 21% BTW dan is je omzet 41.322,31.

P.

Partnership
Een samenwerking tussen 2 of meer partijen met als doel het creëren van een win-win situatie. Een goed voorbeeld hiervan is een samenwerking met een influencer (iemand met veel volgers op social media).

S.

Salespagina / Verkooppagina
Een pagina op je website die specifiek gericht is op de verkoop van je product.

W.

Webhosting
Een stukje ruimte op een server waaraan je domeinnamen gekoppeld zijn. Goede webhosting zorgt voor een stabiel en snel e-commerce platform.

Woocommerce
Een bekend e-commerce platform waarmee je producten online kunt verkopen. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld het software pakket Magento.

Nu je wegwijs bent geworden in mijn wereldje wil ik je de ‘kracht van eenvoud’ met je delen.